Üritused

 

13. juuni 2019  Õenduse ja ämmaemanduse arengustrateegia teine ühisseminar Tartus. Tehti kokkuvõtteid töörühmade senisest tööst ja jagati ülesandeid suveperioodiks. Juhtrühm kohtub 4.septembril töörühma juhtidega ning koos kavandatakse 18.septembri seminar.

EÕÄAS TartuEÕÄAS Tartu 2

 

03.- 04.06.2019 Eesti õendusjuhid osalesid rahvusvahelisel sümpoosionil Clinical Nursing Research 2019: Supporting Excellence in Patient Care.

Ürituse korraldas HUS Helsingi Ülikooli Haigla.

Tiina ja Aleksei HUS

Fotol: ühingu juhatuse liikmed Tiina ja Aleksei sümpoosionil.

 

31. mai 2019  Õenduse ja ämmaemanduse arengustrateegia koostamise juhtrühm kogunes Paides. Lepiti kokku järgmise kohtumise ülesanded ja ajakava. Järgmine strateegia töörühmade ühisseminar toimub 13. juunil Tartu Ülikooli Kliinikumis.

 

12.-14.09.2019 toimub XIV Euroopa Õendusjuhtide Assotsiatsiooni (ENDA) kongress Helsingis www.enda2019.fi. Registreerimine on avatud kuni 15. mai. Kongressi info leiad siit.

Kongressi programmi tutvustuse leiad siit. 

ENDA 2019

 

25.-26.04.2019 ENDA juhatuse koosolek Berliinis. Osales EÕJÜ esinaine Tiina Freimann.

 ENDA koosoleku kava

FB IMG 1556977307787FB IMG 1556977351028FB IMG 1556977362961

 

15.04.2019  Eesti õenduse ja ämmaemanduse arengustrateegia töörühmade ühisseminar Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis.

Fotodel kolm töörühma: vasakult juhtimise, koolituse-uurimise ja praktika töörühmad.

Juhtimise töörühmKoolituse uurimise töörühmPraktika töörühm

Töörühmade töö on sisendiks järgmistele aruteludele.

JuhtimisesKoolitusesPraktikas

 

19.03.2019 toimus ENDA 2019 kongressi korralduskomisjoni teadusrühma koosolek Helsingis.  Osales Tiina Freimann. Koosolekul pandi paika lõplik kongressi programm. 

 

09.01.2019 Eesti Õendusjuhtide Ühingu juhatuse ja üldkogu koosolek toimus Tartus. Juhatus otsustas korraldada esimese rahvusvahelise õendusjuhtimise konverentsi Eestis. Konverents toimub Tartus 20.-22. aprillil 2021.  Konverentsi esialgne pealkiri on „Õendusjuhtimine - kujundades terviklikku vaadet“, „Creating a comprehesive view on nursing leadership.

Üldkogu kinnitas majandusaasta aruande 2018.

 Majandusaasta aruanne 2018

 

 22.08.2018  Õendusjuhtide ühingu juhatuse koosolek Pühajärvel.  Koosolekul otsustati ühineda Euroopa Õendusjuhtide Assotsiatsiooniga ning korraldada Eestis 2020. aastal esimene rahvusvaheline õendusjuhtide konverents. Koosoleku raames toimus kohtumine EÕL juhatusega.

Juhatus 1

 Fotol juhatuse liikmed.

 

 20180823 162506

Fotol Eesti Õendusjuhtide Ühingu liikmed.

 

19.-20.04.2018    Euroopa Õendusjuhtide Ühingu (European Nurse Directors Association - ENDA) koosolek Berliinis.

ENDA koosolek

Kohal olid ENDA juhatuse liikmed ja kutsutud osavõtjad, teiste hulgas Eesti Õendusjuhtide Ühingu (EÕJÜ) esinaine Tiina Freimann. Koosolekul valmis uus ühingu põhikiri ning tehti hulk otsuseid ühingu struktuuri ja edasiste tegevuste kohta. Võib öelda, et ENDA on läbimas põhjalikku uuenduskuuri, mille toetamiseks oli hea tuua positiivseid näiteid EÕJÜ lühikesest, kuid aktiivsest tegutsemisest, sh õendusterminite süsteemi 3N rakendamise ja eriõe magistriõppe õppekava avamise toetamisest ning ettepanekutest õendusteadusliku uurimistöö ja õdede akadeemilise õppe arendamiseks. Koosolekul pälvisid  muuhulgas tähelepanu magistrikraadiga eriõdede kompetentsid ja nende kasutamine praktikas. Hea näide oli taas võtta Eestist - õe ja ämmaemanda iseseisvad vastuvõtud ning haigekassa vastav rahastus.

Juhatus otsustas muuta ENDA konverentside korraldamise tava ning osaleda aktiivsemalt konverentside ettevalmistamisel. 

Liikmetega aktiivsemaks suhtlemiseks otsustati uuendada ENDA kodulehte ja võtta kasutusele uusi suhtlemiskanaleid. Osalejate huvi ja kiituse pälvis EÕJÜ koduleht. Edaspidi oodatakse juhatuse liikmetelt aktiivset tegutsemist kohalike uudiste kajastamiseks ENDA kodulehel.

EÕJÜ kirjale toetudes otsustas juhatus, et kohalike organisatsioonide liitumine ENDAga otsustatakse iga kord eraldi. Otsustamisel ollakse avatud ja arvestatakse liitujate vajadustega. Kõik liikmesorganisatsioonid, sh EÕJÜ, saavad hääleõigusliku koha ENDA juhatuses.

Juhatuse õnnesoovid pälvis kauaaegne ENDA juhatuse liige, kes valiti Rahvusvahelise Õdede Nõukogu (International Council of Nurses - ICN) asepresidendiks.

 Prof Alessandro Stievano

22.03.2018    Õendusjuhtide ühingu juhatuse ja üldkogu koosolek Tartus, kus kinnitati ühingu põhikirja muudatused, majandusaasta aruanne 2017, arengukava 2018-2020 ning 2018. aasta tegevuskava.

Majandusaasta aruanne 2017

EÕJÜ arengukava 2018-2020

 

13.03.2018     Koosolek õendusteaduse õppetoolis prof. Mari Kangasniemi osalusel. Kohtumise eesmärk oli jagada ideid ja mõtteid õendusteadusliku uurimistöö ning õdede akadeemilise õppe arendamisest Eestis ning saada selgust, missugused on kutsevaldkonna riiklikud ja regionaalsed vajadused uurimistööks ja akadeemiliseks õppeks ning ootused õendusteaduse õppetoolile seoses juhtide, õppejõudude ning uurijate õpetamisega. Koostöökohtumine on ühtlasi üheks sisendiks uurimistöö strateegia uuendamisele.

EÕJÜ ettepanekud õendusteadusliku uurimistöö ning õdede akadeemilise õppe arendamiseks Eestis

 

17. jaanuar 2018   Õendusjuhtide ühingu juhatuse koosolek, kus tehti kokkuvõte möödunud aastast ja kavandati edasisi tegevusi.

Juhatus 3

Fotol juhatuse liikmed: vasakult Anastassia Org, Jana Trolla, Maire Raidvere, Alevtina Uustalu, Tiina Freimann, Ülle Rohi, Aili Tilgre, Aleksei Gaidajenko.