Eesti Õendusjuhtide Ühing (EÕJÜ -  EstNDA) asutati 2017. aastal. Ühingu eesmärk on arendada õendusjuhtimist ning suurendada õendusjuhtide panust Eesti tervishoiupoliitika kujundamisel ja tervishoiuteenuste kvaliteedi parendamisel. Ühingu põhiväärtusteks on professionaalsus, pühendumus, kollegiaalsus ja koostöö. Eesti Õendusjuhtide Ühing kuulub Euroopa Õendusjuhtide Ühingu (European Nurse Directors Association - ENDA) koosseisu ja on esindatud ENDA juhatuses.

 

Uudised:

Patsiendiohutus ning ohu- ja kahjujuhtumite käsitlemine Tartu Ülikooli Kliinikumis. Eesti Arst 2021; 100(1):9–11

Valmis Euroopa õendusjuhtide eetikakoodeksi eestikeelne flaier.

Valmis Eesti õenduse ja ämmaemanduse arengustrateegia 2021-2030.

 

Õendusjuhtide ühingu esimene rahvusvaheline konverents toimub atraktiivse virtuaalkonverentsina

Konverentsi flaier eesti keeles ja inglise keeles

Konverentsi koduleht https://www.estnda2021.ee/

EstNDA2021 uus flaier

Head praegused ja tulevased õendusjuhid!

Meil on heameel teatada, et Eesti Õendusjuhtide Ühingu esimene rahvusvaheline teaduskonverents Creating a comprehensive view on nursing leadership toimub sõltumata epidemioloogilisest olukorrast! Oleme muutnud konverentsi toimumise viisi ja aega, aga kõike ainult paremaks!

Ootame teid atraktiivsele ja sisutihedale virtuaalkonverentsile, mis toimub 21.-22. aprillil 2021. Konverentsil ootavad teid kõige aktuaalsemad teemad õendusjuhtimises, suurepärased esinejad, võimalus küsida ja kaasa rääkida ning suhelda kolleegidega erinevatest riikidest.

Abstraktide esitamise tähtaeg 15. jaanuar! Oodatud on ka tulevikutegijad ehk tudengiettekanded.

Kiiretele registreerujatele early bird soodushinnad! Olemas ka grupisoodustused!

Täpsem info konverentsi, võtmelektorite, abstraktide esitamise ja registreerumise kohta meie kodulehel: www.estnda2021.ee

Kohtumiseni konverentsil!

Eesti Õendusjuhtide Ühing