Eesti Õendusjuhtide Ühing asutati 2017. aastal. Ühingu eesmärk on arendada õendusjuhtimist ning suurendada õendusjuhtide panust Eesti tervishoiupoliitika kujundamisel ja tervishoiuteenuste kvaliteedi parendamisel.

Ühingu põhiväärtusteks on professionaalsus, pühendumus, kollegiaalsus ja koostöö.

WHO kuulutas 2020. aasta õdede ja ämmaemandate aastaks!

WHO aasta

 Magistriõpe