Kasulik teave

 

Eesti Õendusjuhtide Ühingu esimene rahvusvaheline konverents toimub 20.-22.aprillil 2021. aastal.

Estnda2021

Konverentsi teaduskomisjoni koosseis:

  1. Mari Kangasniemi (Docent, PhD)  University of Turku Finland, Department of Nursing Science, University of Tartu, Department of Nursing Science   

  2. Prof Arja Häggman-Laitila (PhD) Department of Nursing Science University of Eastern Finland, Kuopio

  3. Tiina Freimann (PhD) Tartu University Hospital, Chief Nurse

  4. Ülle Ernits (PhD) Tallinn Health Care College, Rector

  5. Saima Hinno (PhD) Tartu Health Care College, Head of Nursing and Midwifery Department

 

XIV Euroopa Õendusjuhtide Assotsiatsiooni (ENDA) kongress

Ettekannete abstraktid leiat siit:

ENDA 2019

 

Tartu Ülikooli õendusteaduse õppetool

 

Magistritööd 

Kokkuvõtted 2018/2919

 

Täiendusõpe 2019

Täiendusõppijale on avatud suur osa magistriõppekava ainetest, samuti saavad teadustööst huvitatud õppijad läbida tervikuna või valikuliselt uurimistööd käsitlevate ainete paketti. Ühepäevased täienduskursused on avatud registreerimisega ja toimuvad Tartus, kuid neid on võimalik tellida ka asutusse.

Vaata täpsemalt:

 Täienduskoolitused

 Magistriõppe ained täienduskoolitusena

 Ainepakett_uurimistöö tegemise põhioskused

Vaata ka:
https://tervis.ut.ee/et/oppimine/taiendusope-oendusteaduse-oppetoolis

www.tervis.ut.ee

 

Artiklid

 Nüüdisaegne kvaliteediprogramm ja selle rakendatavus õendusabis, Gaidajenko A jt. 2019.

 

Videoloengud ja ettekanded

Patsiendi ohujuhtumite infosüsteem

The Patient Safety Reporting System at Tartu University Hospital

Strateegiline ja operatiivne planeerimine

 

Dokumendid

 Eesti Õendusjuhtide Ühingu Arengukava 2018-2020

 AONE Nurse Executive Competencies

 Planning healthy and sustainable meetings

 Patsiendi ja perekesksuse enesehindamise küsimustik

 Patsiendi ja perekesksuse enesehindamise küsimustik kaaskiri

 Küsimustik patsiendi ja perekesksete hoiakute kohta

 

Lingid

Euroopa Õendusjuhtide Ühingu kodulehthttp://www.enda-europe.com/en/  ja FB lehthttps://www.facebook.com/pages/category/Organization/ENDA-European-Nurse-Directors-Association-420763628098923/ 

Eesti Õendusjuhtide Ühingu FB leht: https://www.facebook.com/estnda.ee/