Kasulik teave

  

Dokumendid

 Eesti Õendusjuhtide Ühingu Arengukava 2018-2020

 AONE Nurse Executive Competencies

 AONE Nurse Manager Competencies

 ANA Nurse Leader Competency Model 

 

Euroopa Õendusjuhtide Assotsiatsiooni (ENDA) dokumendid

 ENDA põhiväärtused

 ENDA ajalugu

 ENDA liikmeskond

 ENDA eetikakoodeks

 

Tartu Ülikooli õendusteaduse õppetool

Õendusteaduse magistriõpe: https://tervis.ut.ee/et/oppimine/oendusteaduse-magistriope)

Vastuvõtt õendusteaduse magistriõppekavale: https://tervis.ut.ee/et/oppimine/vastuvott-oendusteaduse-magistrioppesse)

Õendusteaduse õppetoolis kaitstud magistritööde kokkuvõtted:

Täiendusõppevõimalused õendusteaduse õppetoolis:  https://tervis.ut.ee/et/oppimine/taiendusope-oendusteaduse-oppetoolis)

 

Artiklid

 Nüüdisaegne kvaliteediprogramm ja selle rakendatavus õendusabis, Gaidajenko A jt. 2019.

 Patsiendiohutus ning ohu- ja kahjujuhtumite käsitlemine Tartu Ülikooli Kliinikumis. Freimann T. 2021.

 Kuidas toetada ja võimestada tervisekriisist kurnatud õendustöötajaid? Freimann T, Urban R. 2021.

 

Videoloengud 

PATSAFE 2021

Dr. Niek Klazinga’s webinar

 

Lingid

ENDA kodulehthttp://www.enda-europe.com/en/  

ENDA FB lehthttps://www.facebook.com/pages/category/Organization/ENDA-European-Nurse-Directors-Association-420763628098923/ 

Eesti Õendusjuhtide Ühingu FB leht: https://www.facebook.com/estnda.ee/