Kasulik teave

 

Tartu Ülikooli õendusteaduse õppetool

Magistritööd 

Kokkuvõtted 2018/2919

Täiendusõpe 2020

Täiendusõppijale on avatud suur osa magistriõppekava ainetest, samuti saavad teadustööst huvitatud õppijad läbida tervikuna või valikuliselt uurimistööd käsitlevate ainete paketti. Ühepäevased täienduskursused on avatud registreerimisega ja toimuvad Tartus, kuid neid on võimalik tellida ka asutusse.

Info koolituste toimumise ja tellimisvõimaluste kohta ilmub hiljemalt kolm kuud enne konkreetse koolituse algust.

Vaata täpsemalt:

 Magistriõppe ained täienduskoolitusena

 Ainepakett_uurimistöö tegemise põhioskused

Vaata ka:
https://tervis.ut.ee/et/oppimine/taiendusope-oendusteaduse-oppetoolis

www.tervis.ut.ee

 

Artiklid

 Nüüdisaegne kvaliteediprogramm ja selle rakendatavus õendusabis, Gaidajenko A jt. 2019.

 

Videoloengud ja ettekanded

Patsiendi ohujuhtumite infosüsteem

The Patient Safety Reporting System at Tartu University Hospital

Strateegiline ja operatiivne planeerimine

 

Dokumendid

 Eesti Õendusjuhtide Ühingu Arengukava 2018-2020

 AONE Nurse Executive Competencies

 Planning healthy and sustainable meetings

 Patsiendi ja perekesksuse enesehindamise küsimustik

 Patsiendi ja perekesksuse enesehindamise küsimustik kaaskiri

 Küsimustik patsiendi ja perekesksete hoiakute kohta

 

Lingid

Euroopa Õendusjuhtide Ühingu kodulehthttp://www.enda-europe.com/en/  ja FB lehthttps://www.facebook.com/pages/category/Organization/ENDA-European-Nurse-Directors-Association-420763628098923/ 

Eesti Õendusjuhtide Ühingu FB leht: https://www.facebook.com/estnda.ee/