Kasulik teave

  

Dokumendid

 Eesti Õendusjuhtide Ühingu Arengukava 2018-2020

 AONE Nurse Executive Competencies

 AONE Nurse Manager Competencies

 ANA Nurse Leader Competency Model 

 

Euroopa Õendusjuhtide Assotsiatsiooni (ENDA) dokumendid

 ENDA põhiväärtused

 ENDA ajalugu

 ENDA liikmeskond

 ENDA eetikakoodeks

 

Tartu Ülikooli õendusteaduse õppetool

Magistriõpe

Vastuvõtt ja õppekavaga tutvumine

 

Magistritööd 

Kaitstud magistritööde kokkuvõtted 2018/2919

Kaitstud magistritööde kokkuvõtted 2019/2020 

 

Täiendusõpe 2020

Täiendusõppijale on avatud suur osa magistriõppekava ainetest, samuti saavad teadustööst huvitatud õppijad läbida tervikuna või valikuliselt uurimistööd käsitlevate ainete paketti. Ühepäevased täienduskursused on avatud registreerimisega ja toimuvad Tartus, kuid neid on võimalik tellida ka asutusse.

Info koolituste toimumise ja tellimisvõimaluste kohta ilmub hiljemalt kolm kuud enne konkreetse koolituse algust.

Vaata täpsemalt:

 Magistriõppe ained täienduskoolitusena

 Ainepakett_uurimistöö tegemise põhioskused

 

Vaata ka:
https://tervis.ut.ee/et/oppimine/taiendusope-oendusteaduse-oppetoolis

www.tervis.ut.ee

 

Artiklid

 Nüüdisaegne kvaliteediprogramm ja selle rakendatavus õendusabis, Gaidajenko A jt. 2019.

 Patsiendiohutus ning ohu- ja kahjujuhtumite käsitlemine Tartu Ülikooli Kliinikumis. Freimann T. 2021.

 

Videoloengud 

Patsiendi ohujuhtumite infosüsteem

The Patient Safety Reporting System at Tartu University Hospital

Strateegiline ja operatiivne planeerimine

Dr. Niek Klazinga’s webinar

 

Lingid

ENDA kodulehthttp://www.enda-europe.com/en/  

ENDA FB lehthttps://www.facebook.com/pages/category/Organization/ENDA-European-Nurse-Directors-Association-420763628098923/ 

Eesti Õendusjuhtide Ühingu FB leht: https://www.facebook.com/estnda.ee/