Tutvustus

Eesti Õendusjuhtide Ühing (EÕJÜ) asutati 18. augustil 2017. aastal eesmärgiga arendada õendusjuhtimist ning suurendada õendusjuhtide panust Eesti tervishoiupoliitika kujundamisel ja tervishoiuteenuste kvaliteedi parendamisel. Ühing registreeriti Tartu Maakohtu registriosakonnas 4. oktoobril 2017.  

Õendusvaldkonna professionaalne juhtimine aitab parandada tervishoiuteenuste kvaliteeti ja rahuldada elanikkonna tervisevajadusi. Ühingu põhiväärtusteks on professionaalsus, pühendumus, kollegiaalsus ja koostöö.

Ühing teeb koostööd Euroopa Õendusjuhtide Assotsiatsiooni ning tervishoiuasutuste ja -organisatsioonidega Eestis.

Ühingu meeskond kutsub üles kõiki kolleege vääriliselt tähistama WHO õdede ja ämmaemandate aastat!

20200828 164836