Eesti Õendusjuhtide Ühing (EÕJÜ -  EstNDA) asutati 2017. aastal. Ühingu eesmärk on arendada õendusjuhtimist ning suurendada õendusjuhtide panust Eesti tervishoiupoliitika kujundamisel ja tervishoiuteenuste kvaliteedi parendamisel. Ühingu põhiväärtusteks on professionaalsus, pühendumus, kollegiaalsus ja koostöö. 

Eesti Õendusjuhtide Ühing kuulub Euroopa Õendusjuhtide Ühingu (European Nurse Directors Association - ENDA) koosseisu ja on esindatud ENDA juhatuses. 

 Uudised:

TÜ õendusteaduse magistritööde kokkuvõtted 2019/2020

Euroopa õendusjuhtide eetikakoodeksi eestikeelne flaier.

Eesti õenduse ja ämmaemanduse arengustrateegia 2021-2030.

Eesti Õdede Liit andis 11.06.21 toimunud konverentsil õendusjuhtide ühingule üle tänukirja panuse eest Eesti õenduse arengusse.  Täname õdede liitu hea koostöö ja tunnustuse eest!

EÕL tänukiriEÕL tänukiri vastuvõtt

Tänukirja olid vastu võtmas ühingu liikmed Alevtina Uustalu (vasakul), Aleksei Gaidajenko, Margit Seppik ja Ülle Rohi.