Eesti Õendusjuhtide Ühing  registreeriti Tartu Maakohtu registriosakonnas 4. oktoobril 2017. Ühingu eesmärk on arendada õendusjuhtimist ning suurendada õendusjuhtide panust Eesti tervishoiupoliitika kujundamisel ja tervishoiuteenuste kvaliteedi parendamisel. Ühingu põhiväärtusteks on professionaalsus, pühendumus, kollegiaalsus ja koostöö.

Õendusvaldkonna professionaalne juhtimine aitab parandada tervishoiuteenuste kvaliteeti ja rahuldada elanikkonna tervisevajadusi. Ühing teeb koostööd Euroopa Õendusjuhtide Assotsiatsiooni ning tervishoiuasutuste ja organisatsioonidega Eestis.

 WHO kuulutas 2020. aasta õdede ja ämmaemandate aastaks!

WHO aasta