Õenduse ja ämmaemanduse arengustrateegia

15. aprillil 2019 arengustrateegia juhtrühma ja kolme töörühma ühisseminar Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis.

11. märtsil 2019 arengustrateegia juhtrühma koosolek EÕL kontoris, Tallinnas.

Juhtrühma liikmed: Gerli Liivet, Linda Jürisson, Irena Bartels, Ülle Rohi, Heli Paluste, Kaisa Kade, Anneli Kannus, Tiina Freimann, Marge Mahla ja Made Bambus.

Koosolekul arutati juhtrühma ülesandeid ja lepiti kokku kolme töörühma koosseisud: juhtimine, praktika ja haridus-uurimistöö. Arutati läbi arengustrateegia koostamise ajaplaan ja aprillis toimuva ühisseminari ajakava.

 29. novembril 2018 kohtusid õendusjuhtide ühingu ja õdede liidu juhatuste liikmed, et arutada õenduse ja ämmaemanduse arengustrateegia koostamist järgmiseks ajaperioodiks (alates 2021. aastast). Koosolekul tõdeti, et ajakava on pingeline ning sisendeid strateegia koostamiseks tuleb hakata koguma kohe ja võimalikult laiapõhjaliselt. Arengustrateegiaga seotud küsimusi arutatakse järgmisel korral õendusjuhtide talvekoolis 10.01. ja 11.01.2019.

Arengustrateegia kava

Fotol: EÕJÜ juhatuse liikme Ülle Rohi visand arengustrateegia kavandamisega seotud küsimustest ja vajalikest otsustest.

Juhatused Tallinnas 2018

Fotol: Õenduse ja ämmaemanduse arengustrateegia arutelul osalesid EÕL juhatuse liige Gerli Liivet (esiplaanil) ning EÕJÜ juhatuse liikmed Tiina Freimann, Anastassia Org, Ülle Rohi, Aleksei Gaidajenko ja Maire Raidvere (Skype vahendusel).

Regionaalhaigla III õendusjuhtimiskonverents

III õendusjuhtimise konverentsi „Sisemine juht“ läbivaks teemaks oli – areng iseendas.  Õppida selleks, et õpetada – see on altruistlik mõtteviis, mille kohaselt me omandame uut teavet, jagades neid ka teistele. Konverentsilt saadud teadmisi saab mõtestada, analüüsida ja võtta kasutusele oma igapäevases töös.

Päeva lõppedes paluti laudkondadel kirja panna olulisemad mõtteterad, mis viidi töökohtadele.

Siinkohal mõned neist:

  • võimalusi tuleb ise aktiivselt otsida, mitte jääda pakkumisi ootama;
  • infotehnoloogilise arengu varjus ei tohi kaduma minna inimlik kontakt;
  • ka õppimise alus on distsipliin ja avatus, ilma nendeta ei saa tekkida usaldust;
  • meeskonnas on oluline inimeste erinevus, kes täiendavad teineteist.

Korraldusmeeskond rõõmustab aktiivse kaasatöötamise eest sisutihedal konverentsipäeval.

Videomaterjal: https://www.regionaalhaigla.ee/et/iii-oendusjuhtimise-konverents-videomaterjal

Regionaalhaigla IV Õendusjuhtimise konverents toimub 12. novembril 2020.

PERH ÕJ konverents

Õendusjuhtide arenguseminar

06.-07.11.2018 Järjekordsel arenguseminaril  said kokku Tartu Ülikooli Kliinikumi haiglate ja kliinikumi partnerhaiglate  õendusjuhid. Tehti plaane järgmiseks aastaks, testiti uut patsiendi- ja perekesksuse enesehindamise küsimustikku, räägiti õendusjuhtide kompetentsidest ning anti väike panus patsiendiohutuse terminibaasi koostamiseks. Seminar lõppes Ida-Viru Keskhaigla külastusega. 

J arenguseminar 2018

Fotol: õendusjuhid rühmatöööde tulemusi kuulamas.

ITKH

Fotol: õendusjuhid külas Ida-Viru Keskhaiglas.

Õendusjuhtimise konverents Türgis

Ankara Hacettepe Ülikooli õendusteaduse osakond korraldas 25.-27. oktoobril Bodrumi lähistel, kaunis Kefaluka kuurordis seitsmenda rahvusvahelise õendusjuhtimise konverentsi. 

Märkmeid õendusjuhtimise konverentsi ettekannetest saad lugeda siit

TF ettekanne Türgis

Fotol: Tiina Freimann esitas konverentsil ettekande patsiendi ohujuhtumite infosüsteemist.

 

Aasta Õpetaja 2018 laureaadid

Aasta Õpetaja laureaadid on selgunud!

Aasta koos

Aasta haridusasutuse juht 2018 on Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ülle Ernits.

Ylle Ernits

Aasta õppejõud 2018 on Tartu Tervishoiu Kõrgkooli anatoomiaõppejõud Merle Kolga.

Merle Kolga

Palju õnne headele kolleegidele õendusjuhtide ühingu poolt!