Eesti Õendusjuhtide Ühingu konverents

Eesti Õendusjuhtide Ühingu esimene rahvusvaheline konverents toimub 20.-22.aprillil 2021. aastal. Info konverentsi kodulehel: https://www.estnda2021.ee/

Estnda2021

 

Konverentsi korralduskomitee:

1. Jane Freimann (Msc) Tartu University Hospital.

2. Evelyn Evert (Msc) Tartu University Hospital, University of Tartu 

3. Mari-Leen Pärn (doctoral student) Tartu University Hospital, University of Tartu 

4. Gerli Usberg (Msc) Estonian Nurses Union, Tartu Health Care College

Konverentsi teaduskomitee:

  1. Prof. Mari Kangasniemi (PhD)  University of Turku Finland, University of Tartu

  2. Prof. Arja Häggman-Laitila (PhD) University of Eastern Finland, Kuopio

  3. Tiina Freimann (PhD) Tartu University Hospital

  4. Ülle Ernits (PhD) Tallinn Health Care College

  5. Saima Hinno (PhD) Tartu Health Care College

13.01.2020 toimus konverentsi teaduskomitee koosolek, kus lepiti kokku teaduskomitee ja hindamiskomitee rollid ning tegevuste ajakava. Järgmine kohtumine toimub juba 23. märtsil, kuid vahepeal tuleb ära teha hulk olulist tööd.